دوزینگ پمپ سلونوئیدی FWT MX مدل CTRL2

دوزینگ پمپ سلونوئیدی FWT MX مدل CTRL2

دبی برابر با حداکثر 7 لیتر بر ساعت

فشار برابر با حداکثر 15 بار

دارای قیمت مناسب

دارای تضمین کیفیت

دارای اصالت کالا