دوزینگ پمپ سلونوئیدی FWT FX مدل CTRL3

دوزینگ پمپ سلونوئیدی FWT FX مدل CTRL3

ساخت کشور ایتالیا 

دبی برابر با حداکثر 22 لیتر بر ساعت

فشار برابر با حداکثر 20 بار

دارای قیمت مناسب

دارای تضمین کیفیت

دارای اصالت کالا